Giỏ hàng

Jeans

Quần Jeans

VT Middle Blue Jeans 20039
-20%
1 phiên bản màu sắc
460,000₫ 575,000₫
 • 28 / Xanh nhạt / Slim fit
460,000₫ 575,000₫
Light Blue Jean 20035
-20%
1 phiên bản màu sắc
460,000₫ 575,000₫
 • 28 / Xanh nhạt / Slim fit
460,000₫ 575,000₫
VT Light Blue Jeans 20036
-20%
1 phiên bản màu sắc
460,000₫ 575,000₫
 • Xanh bạc / 28 / Slim Fit
460,000₫ 575,000₫
VT Middle Blue Jeans 20038
-20%
1 phiên bản màu sắc
460,000₫ 575,000₫
 • Xanh nhạt / 28 / Slim Fit
460,000₫ 575,000₫
Grey Wide-Legs Jeans 20032
-20%
1 phiên bản màu sắc
460,000₫ 575,000₫
 • 28 / Xám / Wide leg
460,000₫ 575,000₫
Destroyed Blue Jeans 20015
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • 28 / Xanh bạc / Slim fit
436,000₫ 545,000₫
Destroyed Jeans 20018/B
-20%
1 phiên bản màu sắc
420,000₫ 525,000₫
 • 28 / Xám nhạt / Slim fit
420,000₫ 525,000₫
Destroyed Jeans 20018/A
-20%
1 phiên bản màu sắc
420,000₫ 525,000₫
 • 28 / Xám đậm / Slim fit
420,000₫ 525,000₫
Middle Blue Jeans 20017/A
-20%
1 phiên bản màu sắc
476,000₫ 595,000₫
 • Xanh đậm / 28 / Slim fit
476,000₫ 595,000₫
VT Colourfull Chino 20042
-20%
8 phiên bản màu sắc
420,000₫ 525,000₫
 • 29 / Nâu đậm / Slimfit
 • 29 / Nâu nhạt / Slimfit
 • 29 / Xám đậm / Slimfit
 • 29 / Trắng / Slimfit
 • 29 / Rêu / Slimfit
 • 29 / Rêu nhạt / Slimfit
 • 29 / Xanh / Slimfit
 • 28 / QDJL / 01
420,000₫ 525,000₫
Light Blue Jeans 20017/B
-20%
1 phiên bản màu sắc
476,000₫ 595,000₫
 • Xanh nhạt / 28
476,000₫ 595,000₫
Dark Blue Jeans 20040
-20%
1 phiên bản màu sắc
460,000₫ 575,000₫
 • Xanh đậm / 28 / Slim Fit
460,000₫ 575,000₫
Premium Black Jeans 20037
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • 28 / Đen / Slim fit
436,000₫ 545,000₫
Slim Fit Jeans 20031
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • 28 / Xám đậm / Slim fit
436,000₫ 545,000₫
Slim Fit Jeans 20030
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • 28 / Xanh đậm / Slim fit
436,000₫ 545,000₫
Slim Fit Jeans 20029
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • Xanh bạc / 28 / Slim fit
436,000₫ 545,000₫
Slim Fit Jeans 20027
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • Xanh đậm / 28 / Slim Fit
436,000₫ 545,000₫
Wide Leg Jeans 20016
-20%
2 phiên bản màu sắc
460,000₫ 575,000₫
 • Xám đậm / 28
 • Xám nhạt / 28
460,000₫ 575,000₫
Facebook Instagram Youtube Top