Giỏ hàng

Jeans Slim fit

Dark Blue Jeans 20008/B
-20%
1 phiên bản màu sắc
396,000₫ 495,000₫
 • Xanh đậm / 28 / Slim fit
396,000₫ 495,000₫
Destroyed Blue Jeans 20015
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • 28 / Xanh bạc / Slim fit
436,000₫ 545,000₫
Destroyed Jeans 20018/A
-20%
1 phiên bản màu sắc
420,000₫ 525,000₫
 • 28 / Xám đậm / Slim fit
420,000₫ 525,000₫
Destroyed Jeans 20018/B
-20%
1 phiên bản màu sắc
420,000₫ 525,000₫
 • 28 / Xám nhạt / Slim fit
420,000₫ 525,000₫
Gray Jeans 20502
-20%
1 phiên bản màu sắc
364,000₫ 455,000₫
 • Xám đậm / 28
364,000₫ 455,000₫
Light Blue Jean 20035
-20%
1 phiên bản màu sắc
460,000₫ 575,000₫
 • 28 / Xanh nhạt / Slim fit
460,000₫ 575,000₫
Light Blue Jeans 20009
-20%
1 phiên bản màu sắc
408,000₫ 510,000₫
 • Xanh nhạt / 28
408,000₫ 510,000₫
Middle Blue Jeans 20011
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • Xanh đá / 28
436,000₫ 545,000₫
Middle Blue Jeans 20017/A
-20%
1 phiên bản màu sắc
476,000₫ 595,000₫
 • Xanh đậm / 28 / Slim fit
476,000₫ 595,000₫
Original Black Jeans 20014
-20%
1 phiên bản màu sắc
396,000₫ 495,000₫
 • Đen / 28 / Slim fit
396,000₫ 495,000₫
Premium Black Jeans 20037
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • 28 / Đen / Slim fit
436,000₫ 545,000₫
Slim Fit Jeans 20029
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • Xanh bạc / 28 / Slim fit
436,000₫ 545,000₫
Slim Fit Jeans 20030
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • 28 / Xanh đậm / Slim fit
436,000₫ 545,000₫
Slim Fit Jeans 20031
-20%
1 phiên bản màu sắc
436,000₫ 545,000₫
 • 28 / Xám đậm / Slim fit
436,000₫ 545,000₫
Slim Fit Jeans 20849
-20%
1 phiên bản màu sắc
372,000₫ 465,000₫
 • Xanh đậm / 28
372,000₫ 465,000₫
VT Colourfull Chino 20042
-20%
8 phiên bản màu sắc
420,000₫ 525,000₫
 • 29 / Nâu đậm / Slimfit
 • 29 / Nâu nhạt / Slimfit
 • 29 / Xám đậm / Slimfit
 • 29 / Trắng / Slimfit
 • 29 / Rêu / Slimfit
 • 29 / Rêu nhạt / Slimfit
 • 29 / Xanh / Slimfit
 • 28 / QDJL / 01
420,000₫ 525,000₫
VT Middle Blue Jeans 20039
-20%
1 phiên bản màu sắc
460,000₫ 575,000₫
 • 28 / Xanh nhạt / Slim fit
460,000₫ 575,000₫
Facebook Instagram Youtube Top