GIFT FOR MEMBER

 

SPECIAL MEMBER ( Tích đủ 300 điểm )

 • Phần quà sản phẩm tại Ben & Tod.
 • Giảm ngay 50% một món hàng bất kì trong ngày sinh nhật.

SILVER MEMBER ( Tích đủ 600 điểm )

 • Phần quà sản phẩm tại Ben & Tod.
 • Vouvher trị giá 100.000 ( sử dụng cho lần mua tiếp theo ).
 • Giảm ngay 50% một món hàng bất kì trong ngày sinh nhật.

GOLD MEMBER ( Tích đủ 1000 điểm )

 • 2 voucher trị giá 100.000 ( sử dụng cho lần mua tiếp theo ).
 • Giảm  ngay 50% một món hàng bất kì trong ngày sinh nhật.
 • Giảm ngay 5% tổng đơn hàng ( không áp dụng đồng thời các sản phẩm đã giảm giá ).

DIAMOND MEMBER ( Tích đủ 2000 điểm )

 • 2 voucher trị giá 100.000 ( sử dụng cho lần mua tiếp theo ).
 • Giảm ngay 50% một món hàng bất kì trong ngày sinh nhật.
 • Giảm ngay 10% tổng đơn hàng ( không áp dụng đồng thời các sản phẩm đã giảm giá ).

LƯU Ý: Áp dụng từ 1/9/2018. Chương trình có thể thay đổi mà không cần báo trước.