CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG
FREESHIP VỚI ĐƠN HÀNG TỪ 599K (Tự động áp dụng khi thoả điều kiện)

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

  • Khi hoàn thành mua sắm tại Website, đơn hàng sẽ lập tức được đóng gói và chuẩn bị tiến hành giao hàng.
  • Hàng đặt sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba và xác nhận sẽ được giao chậm nhất là 5 ngày cho một đơn hàng.